Rok 2019 bol v HOPI SK zasvätený bezpečnosti, ľuďom a efektivite

Rok 2019 bol v HOPI SK zasvätený bezpečnosti, ľuďom a efektivite

Bezpečnosť na prvom mieste – slogan, ktorý môžete počuť hocikde, sme v HOPI SK aplikovali do našej každodennej reality. Bezpečnosť pre nás hrá prím. Nielenže ju riešime na našich poradách, ale stala sa súčasťou našej každodennej činnosti. Snažíme sa dosiahnuť toho, aby každý kolega v HOPI mal pevne ukotvené v pamäti, že ochrana zdravia pri práci má prioritu pred akoukoľvek pracovnou povinnosťou. Za vytvorenie kultúry vzájomnosti nie je zodpovedný nikto iný ako my, a preto tento aspekt prenášame do svojej práce.

V roku 2019 došlo k významným zmenám vo vedení firmy a k celkovej obnove stredného a nižšieho manažmentu. Dokázali sme významne zlepšiť skoro všetky kľúčové ukazovatele výkonnosti firmy.

Naše plány pokračujú aj v roku 2020 v plnení našej vízie k absolútnemu leadershipu FMSG food v logistickom sektore. Bezpečnosť ostáva stále na prvom mieste v rámci HR agendy dostane novú prioritu starostlivosť o naše talenty a junior program.

Ponuka práce

všetky ponuky

Vodič/vodička solo vozidla

mzda: 0+ €

viac informácií

Vodič/vodička ťahača

mzda: 0+ €

viac informácií

Account manager pre Senec

V prípade, že nastúpiš, budeš: - pripravovať akvizíciu nových zákazníkov, starať sa o existujúcich zákazníkov - rozvíjať a budovať dobré vzťahy s obchodnými partnermi, zlepšovať imidž spoločnosti - udržiavať pravidelný kontakt so zákazníkmi (mailový, telefonický, osobný) - plánovať, organizovať a viesť jednotlivé obchodné rokovania - pripravovať prvotnú analýzu klienta a jeho investičnej alebo úverovej rizikovosti - analyzovať zákaznícke potreby - pravidelne reportovať dosiahnuté obchodné výsledky za prideleného partnera - poskytovať odborné finančné poradenstvo potenciálnym a existujúcim zákazníkom - vyhľadávať nové obchodné príležitosti v danom odvetví, robiť prieskum trhu a aktivít konkurencie - mať zodpovednosť za dodržiavanie interných smerníc, nariadení a predpisov - zastupovať finančné, obchodné a marketingové a hodnotové záujmy finančnej spoločnosti - participovať pri tvorbe obchodných a marketingových stratégií a plánov finančnej inštitúcie - vykonávať iné doplnkové práce, ktoré priamo i nepriamo súvisia so zabezpečením a spracovaním obchodného prípadu Zamestnanecké výhody, benefity - motivačné nadštandardné odmeňovanie - príležitosť na sebarealizáciu, osobný i kariérny rast - zázemie stabilnej rodinnej spoločnosti

mzda: 0+ €

viac informácií

Prečo si vybrať HOPI?

Našou prednosťou je vysoká orientácia
na zákazníka a spokojných zamestnancov.

viac o hopi
Stredoeurópske pokrytie
Stabilita, pružnosť a bezpečnosť v jednom
Poctivý zamestnávateľ
Kvalitná starostlivosť o zákazníka
Zvyšování efektivity
Dávame priestor ľudskému potenciálu

Spoločnosti,
ktoré nám už dôverujú.

Vybrané referencie
Beiersdorf Billa Metro Lindt Hyza Budweiser Budvar Rajo Terno DR. Oetker Minit