Warehouses

Impressive storage capacities for all temperature modes

We are among the largest providers of value-added warehouse services in Central Europe. We store in all temperature modes (dry, chilled and frozen warehouse from +25 ° C to -25 ° C) and only in the Slovakia you would count over 60 400 pallets in our warehouses. (Madunice 18000 pallets, Senec warehouse A 20700 pallets, Senec warehouse B 21700 pallets). In Madunice we deliver an average of 1300 pallets per day. At Senec warehouse, we process 25,000 cartons in Cross Dock daily, over 20000 CW cartons, and we ship 1500–2000 pallets per day to our customers.

At the same time, this warehouse serves as the Cross Dock Center full-sized for our internal transport of about 300 PAL per day. Our warehouses are capped at 90-92%. We keep FIFO, FEFO, LIFO and our warehouses are managed by the Warehouse Management System (SAP superstructure). Our warehouses operate in "paperless" mode and we use barcode readers for all warehouse operations. We store in five distribution centers: Madunice, Senci and Presov, Liptovsky Hradok and Zvolen.

Fullfilment of warehouses

0%
86%
100%
Actual
fullfilment
86%
Free capacity for you
14%

Job Offer

all job offers

Vodič/vodička solo vozidla

salary: 0+ €

more information

Vodič/vodička ťahača

salary: 0+ €

more information

Account manager pre Senec

V prípade, že nastúpiš, budeš: - pripravovať akvizíciu nových zákazníkov, starať sa o existujúcich zákazníkov - rozvíjať a budovať dobré vzťahy s obchodnými partnermi, zlepšovať imidž spoločnosti - udržiavať pravidelný kontakt so zákazníkmi (mailový, telefonický, osobný) - plánovať, organizovať a viesť jednotlivé obchodné rokovania - pripravovať prvotnú analýzu klienta a jeho investičnej alebo úverovej rizikovosti - analyzovať zákaznícke potreby - pravidelne reportovať dosiahnuté obchodné výsledky za prideleného partnera - poskytovať odborné finančné poradenstvo potenciálnym a existujúcim zákazníkom - vyhľadávať nové obchodné príležitosti v danom odvetví, robiť prieskum trhu a aktivít konkurencie - mať zodpovednosť za dodržiavanie interných smerníc, nariadení a predpisov - zastupovať finančné, obchodné a marketingové a hodnotové záujmy finančnej spoločnosti - participovať pri tvorbe obchodných a marketingových stratégií a plánov finančnej inštitúcie - vykonávať iné doplnkové práce, ktoré priamo i nepriamo súvisia so zabezpečením a spracovaním obchodného prípadu Zamestnanecké výhody, benefity - motivačné nadštandardné odmeňovanie - príležitosť na sebarealizáciu, osobný i kariérny rast - zázemie stabilnej rodinnej spoločnosti

salary: 0+ €

more information

Why choose HOPI?

Our strength is: our high customer focus
and our satisfied employees.

more about HOPI
Central European coverage
Stability, flexibility and security
Fair employer
Quality customer care
Increasing efficiency
Supporting human potential

Companies,
that trust us

Selected references
Beiersdorf Billa Metro Lindt Hyza Budweiser Budvar Rajo Terno DR. Oetker Minit