Transport

All volumes. All temperatures. Always environmentally friendly.

For almost 20 years in HOPI in Slovakia, we provide a service for the FMCG segment in all temperature modes. We have 60 own vehicles with a cooling superstructure (from 8-palette salos to 66-pallet semi-trailers).

Companies like Lidl, Metro, Kaufland, or Bill, Tesco, and Rajo also trust us.

Some facts about HOPI transport services

  • We adapt to special requests and requirements. Our cars contain a folding face and a cross member for the distribution of temperature modes.
  • For larger volumes: we have semi-trailers that can hold up to 72 pallets (so-called double decker).
  • Our technology and processes are continuously undergoing audits and are regularly monitored and certified.
  • We work with Scania for a certified ecology project named Ecolution.
  • Our drivers have a better quarter than the European average in the SDS, and this equals an immense contribution to protecting the environment with clean air.

Temperature modes of transport

Chilled
transport
Dry
transport
Frozen
transport
Combined
transport

E-driver: Advanced control and communication system during transport

Your goods are under constant control throughout the shipment process. The state-of-the-art telematics systems of the world's leading manufacturers (Scania Fleet Management, W.A.G. payment solution) allows us to continuously control the vehicle and communicate with the driver. Additionally, we've developed our own E-Driver system to provide a technological breakthrough.

We will inform you on the location of your goods, the current temperature and when we have shipped the goods to your specified destination. If we encounter any unexpected events, we will immediately inform our partner to look for solutions.

Our fleet

8 pallets
10 pallets
15 pallets
20 pallets
33 / 66 pallets

Full truckload (FTL)

We ship full loads in all temperature modes throughout Europe.

Less than Truckload (LTL)

We ensure transport of individual pallets in all temperature modes across Europe.

PTL

In the Czech Republic, we transport the distribution of cartons through our own depots.

Job Offer

all job offers

Vodič/vodička solo vozidla

salary: 0+ €

more information

Vodič/vodička ťahača

salary: 0+ €

more information

Account manager pre Madunice

V prípade, že nastúpiš, budeš: - pripravovať akvizíciu nových zákazníkov, starať sa o existujúcich zákazníkov - rozvíjať a budovať dobré vzťahy s obchodnými partnermi, zlepšovať imidž spoločnosti - udržiavať pravidelný kontakt so zákazníkmi (mailový, telefonický, osobný) - plánovať, organizovať a viesť jednotlivé obchodné rokovania - pripravovať prvotnú analýzu klienta a jeho investičnej alebo úverovej rizikovosti - analyzovať zákaznícke potreby - pravidelne reportovať dosiahnuté obchodné výsledky za prideleného partnera - poskytovať odborné finančné poradenstvo potenciálnym a existujúcim zákazníkom - vyhľadávať nové obchodné príležitosti v danom odvetví, robiť prieskum trhu a aktivít konkurencie - mať zodpovednosť za dodržiavanie interných smerníc, nariadení a predpisov - zastupovať finančné, obchodné a marketingové a hodnotové záujmy finančnej spoločnosti - participovať pri tvorbe obchodných a marketingových stratégií a plánov finančnej inštitúcie - vykonávať iné doplnkové práce, ktoré priamo i nepriamo súvisia so zabezpečením a spracovaním obchodného prípadu Zamestnanecké výhody, benefity - motivačné nadštandardné odmeňovanie - príležitosť na sebarealizáciu, osobný i kariérny rast - zázemie stabilnej rodinnej spoločnosti

salary: 0+ €

more information

Why choose HOPI?

Our strength is: our high customer focus
and our satisfied employees.

more about HOPI
Central European coverage
Stability, flexibility and security
Fair employer
Quality customer care
Increasing efficiency
Supporting human potential

Companies,
that trust us

Selected references
Beiersdorf Billa Metro Lindt Hyza Budweiser Budvar Rajo Terno DR. Oetker Minit