Visual brand guidline

Interní průvodce vizuálním stylem je dostupný pouze po zadání přístupového hesla.

Basic logo

HOPI Holding & subsidiaries

Color pallete

HOPI DARK GREEN
CMYK: 95 | 0 | 100 | 27
RGB: 0 | 121 | 44
HTML: #00792C
HOPI LIGHT GREEN
CMYK: 50 | 0 | 100 | 0
RGB: 155 | 192 | 39
HTML: #9BC027
HOPI SILVER
CMYK: 0 | 0 | 0 | 40
RGB: 179 | 179 | 179
HTML: #B3B3B3

Firm slogan

ECO friendly

Job Offer

all job offers

Vodič/vodička solo vozidla

salary: 0+ €

more information

Vodič/vodička ťahača

salary: 0+ €

more information

Account manager pre Madunice

V prípade, že nastúpiš, budeš: - pripravovať akvizíciu nových zákazníkov, starať sa o existujúcich zákazníkov - rozvíjať a budovať dobré vzťahy s obchodnými partnermi, zlepšovať imidž spoločnosti - udržiavať pravidelný kontakt so zákazníkmi (mailový, telefonický, osobný) - plánovať, organizovať a viesť jednotlivé obchodné rokovania - pripravovať prvotnú analýzu klienta a jeho investičnej alebo úverovej rizikovosti - analyzovať zákaznícke potreby - pravidelne reportovať dosiahnuté obchodné výsledky za prideleného partnera - poskytovať odborné finančné poradenstvo potenciálnym a existujúcim zákazníkom - vyhľadávať nové obchodné príležitosti v danom odvetví, robiť prieskum trhu a aktivít konkurencie - mať zodpovednosť za dodržiavanie interných smerníc, nariadení a predpisov - zastupovať finančné, obchodné a marketingové a hodnotové záujmy finančnej spoločnosti - participovať pri tvorbe obchodných a marketingových stratégií a plánov finančnej inštitúcie - vykonávať iné doplnkové práce, ktoré priamo i nepriamo súvisia so zabezpečením a spracovaním obchodného prípadu Zamestnanecké výhody, benefity - motivačné nadštandardné odmeňovanie - príležitosť na sebarealizáciu, osobný i kariérny rast - zázemie stabilnej rodinnej spoločnosti

salary: 0+ €

more information

Why choose HOPI?

Our strength is: our high customer focus
and our satisfied employees.

more about HOPI
Central European coverage
Stability, flexibility and security
Fair employer
Quality customer care
Increasing efficiency
Supporting human potential

Companies,
that trust us

Selected references
Beiersdorf Billa Metro Lindt Hyza Budweiser Budvar Rajo Terno DR. Oetker Minit